ùng học và vươn xa

Đoàn Thanh niên

 • Nguyễn Công Hiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TKHĐ
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Hệ thống thông tin
  • Điện thoại:
   0941353999
  • Email:
   conghiep.pleiku@gmail.com