ùng học và vươn xa

Tổ Chuyên môn

 • Nguyễn Công Hiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TKHĐ
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Hệ thống thông tin
  • Điện thoại:
   0941353999
  • Email:
   conghiep.pleiku@gmail.com
 • Mai Văn Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch công đoàn