ùng học và vươn xa

Thông tin chi tiết:
Nguyễn Công Hiệp
TKHĐ Nguyễn Công Hiệp
Ngày tháng năm sinh 05/09/1986
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sĩ Hệ thống thông tin
Địa chỉ 40 Trường Sơn, Pleiku, Gia lai
Điện thoại 0941353999
Email conghiep.pleiku@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách