ùng học và vươn xa

Thông tin chi tiết:
Đỗ Đức Quang
Họ và tên Đỗ Đức Quang
Ngày tháng năm sinh 03/08/1984
Giới tính Nam
Chức vụ Phó hiệu trưởng
Học hàm, học vị Thạc sĩ Vật lí
Điện thoại 0988471092
Email quangchupah@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách