ùng học và vươn xa

Sơ đồ tổ chức

 • Lê Văn Tàu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Quản lí giáo dục
  • Điện thoại:
   0988471084
  • Email:
   taumacdinhchi@gmail.com
 • Nguyễn Thị Kim Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Quản lí giáo dục
  • Điện thoại:
   0935168069
  • Email:
   oanhpvd@yahoo.com.vn
 • Đỗ Đức Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Vật lí
  • Điện thoại:
   0988471092
  • Email:
   quangchupah@gmail.com
 • Nguyễn Công Hiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Hệ thống thông tin
  • Điện thoại:
   0842492333
  • Email:
   conghiep.pleiku@gmail.com
 • Mai Văn Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch công đoàn