ùng học và vươn xa

Thông tin chi tiết:
Cáp Thị Hồng Diễm
Họ và tên Cáp Thị Hồng Diễm
Ngày tháng năm sinh 04/08/2017
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách