ùng học và vươn xa

Thông tin chi tiết:
Đinh Thị Khánh Ngọc
Họ và tên Đinh Thị Khánh Ngọc
Ngày tháng năm sinh 09/08/2017
Giới tính Nam
Chức vụ Tổ trưởng
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách